01

Luierkeuze en gedragsonderzoek wasbare luiers

Gedragsonderzoek naar wasbare luiers, hybride aanbod aan consumenten en gebruik en acceptatie binnen KDVs. In dit onderzoek hebben we het luieraankoopproces in kaart gebracht op basis van kwalitatief onderzoek door middel van diepte-interviews met gezinnen. Vervolgens zijn deze inzichten gevalideerd middels een grotere enquete onder 100 gezinnen.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de helft van de ouders nadenkt over een duurzamere luierkeuze en dat zelfs >30% wasbare luiers overweegt. Met Duwtje hebben we vervolgens een gedragscode ontwikkeld waarmee we inzicht hebben gekregen in het keuzeproces en hoe we dat kunnen beïnvloeden.

In samenwerking met gedragsonderzoeksbureau Duwtje en gesteund door een subsidie van de gemeente Amsterdam.

2021
02

Process

03

Outcome